POLSKIE NAPISY

Dobrym Samarytaninie. Św. Wincenty z Pawła